Doneer

36e UN - International Day Of Persons With Disabilities

Gdag is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Uw giften zijn aftrekbaar van uw verzamelinkomen. Dit biedt – afhankelijk van het inkomen – een voordeel tot ca. 50% van het geschonken bedrag.

Doneren
U kunt uw bijdrage (elk bedrag is welkom) handmatig over maken naar
NL12 INGB 0007 1386 16 tnv Gdag

of