Gemeenten

42e UN - International Day Of Persons With Disabilities

Veel politici en ambtenaren weten helemaal niks over het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Dit verdrag is op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen en in 2015 zal de Nederlandse overheid dit verdrag hoogstwaarschijnlijk ratificeren. De ratificatie zal grote gevolgen hebben voor de overheden, bedrijven, scholen, etc, etc. Daarom is het ook zo belangrijk dat alle gemeenten dit jaar meedoen. 

VN Verdrag

menu-knop | VN Verdrag | Nota Tweede Kamer | ImplicatiesSteun

Op 13 december 2006 kwam te New York het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap tot stand.

Nota Tweede Kamer

menu-knop | VN Verdrag | Nota Tweede Kamer | ImplicatiesSteun

De Tweede Kamer heeft onlangs een Nota opgesteld van 50 pagina’s. U kunt deze hier downloaden. Hier vindt u ook de kamerbrief over het verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Implicaties

menu-knop | VN Verdrag | Nota Tweede Kamer | ImplicatiesSteun

De Landelijke Clienten Raad heeft in december 2014 het document “Uitleg over VN-verdrag en de Participatiewet. Informatie voor Gemeenten” opgesteld. Dit document van 17 pagina’s kunt u hier downloaden.

Steun

menu-knop | VN Verdrag | Nota Tweede Kamer | ImplicatiesSteun

Sinds 2008 vragen wij jaarlijks in steeds meer gemeenten aandacht voor de positie van gehandicapten en in het bijzonder het VN Verdrag. In 2014 deden wij dat dmv 82 activiteiten verspreid over heel Nederland te organiseren. In 2015 willen wij met 250 activiteiten verspreid over heel Nederland aandacht vragen voor de positie van mensen met een beperking. Veel politici en ambtenaren hebben echter absoluut geen flauw idee wat er binnen de gemeentegrenzen allemaal wordt aangeboden voor mensen met een beperking. Deze gemeenten helpen wij graag voor:
€ 250

– u krijgt een aparte pagina op www.wereldgehandicaptendag.nl
– wij benaderen tenminste 25 organisaties (mailen, telefoneren en doen hierover gedetailleerd verslag)
– wij garanderen tenminste één activiteit
– wij vermelden de gemeente in de Wereld Gehandicapten Dag Krant
€ 500
– u krijgt een aparte pagina op www.wereldgehandicaptendag.nl met logo van de gemeente
– wij benaderen tenminste 50 organisaties (mailen, telefoneren en doen hierover gedetailleerd verslag)
– wij garanderen tenminste twee activiteiten
– wij plaatsen het logo (max. 25 x 25 mm) van de gemeente in de Wereld Gehandicapten Dag Krant
€ 1.000
– u krijgt een aparte pagina op www.wereldgehandicaptendag.nl met kort welkomstwoord van het college
– wij benaderen tenminste 100 organisaties (mailen, telefoneren en doen hierover gedetailleerd verslag)
– wij garanderen tenminste drie activiteiten
– wij plaatsen het logo (max. 50 x 50 mm) van de gemeente in de Wereld Gehandicapten Dag Krant
– wij plaatsen het logo (max. 25 x 25 mm) van de gemeente op de Wereld Gehandicapten Dag poster
– wij plaatsen het logo (max. 25 x 25 mm) van de gemeente roulerend op de Wereld Gehandicapten Dag website
– wij plaatsen een gratis 1/8 advertentie (104 x 150 m decemberm) van de gemeente