Persbericht 2e Nationale Wereld Gehandicapten Dag in Rotterdam

42e UN - International Day Of Persons With Disabilities

Woensdag 3 december 2009 van 10:00 tot 20:00
Rotterdam, Recreatie Centrum Oostervant

3 december is door de United Nations uitgeroepen tot International Day Of Persons With Disabilities. Om dit te vieren organiseren wij, met ondersteuning van SportMee, dit jaar de 2e Nationale Wereldgehandicaptendag in recreatiecentrum Oostervant te Rotterdam.Programma
De 2e Nationale Werelgehandicaptendag kent het volgende programma:
Debat (10:00-12:00)
In de ochtend gaat het vooral over de inhoudelijke verbetering van de zorg (meer kennis en betere verspreiding van kennis). Met tientallen beroeps- en ervaringsdeskundigen gaan wij in Debat over de thema’s: sport, huisvesting, mobiliteit en werk.
Duel (13:00-17:00)
In de middag gaat het over samen sporten. Door middel van verschillende sportclinics; rolstoelbasketbal, rolstoeltennis, zitvolleybal en zwemmen willen wij gehandicapten en niet-gehandicapten de ervaring meegeven dat je met een handicap ook heel goed kunt presteren. Het Duel geeft mensen met een handicap en dikwijls ook hun naaste omgeving een groter gevoel van eigenwaarde wat hun kansen op de arbeidsmarkt als gehandicapte verhoogt. Tijdens het Duel kunnen deelnemers ook met elkaar de virtuele fietsparcours van de Grand Depart verkennen.
Diner (18:00-20:00)
In de avond gaat het vooral over vriendschappen. Er kan gedanst en gegeten worden van steengril onder muzikale begeleiding van de band My Breath My Music. Bovendien kan men tijdens het Diner genieten van een rolstoel demonstratie Tango.

Andere steden
Gezien de mobiliteit van mensen met een beperking organiseren wij, in samenwerking met locale partners, ook kleine locale Wereldgehandicaptendag (sport)activiteiten in Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Bovendien zal de 3e Nationale Wereldgehandicaptendag volgend jaar in Amsterdam en in 2011 hoogstwaarschijnlijk in Utrecht danwel Den Haag gaan plaatsvinden (hier voeren wij nog gesprekken over). Wij hopen dan ook dat de Wereldgehandicaptendag net als de Autoloze Zondag en de Wereldaidsdag de komende jaren in steeds meer Nederlandse steden navolging krijgt. Wij gaan ons daar in elk geval de komende jaren voor inzetten.

Stichting Aquarius
Stichting Aquarius zet zich in voor schoon water en de positie van gehandicapten in binnen- en buitenland.
Schoon Water
Dit doen wij door jaarlijks het Rondje Noordereiland, een open water zwemwedstrijd van 3 km in hartje Rotterdam en het Rondje KNSM Eiland, een open water zwemwedstrijd van 5 km in Amsterdam te organiseren. Met deze open water zwemwedstrijden vragen wij net als met de Big Jump in Amsterdam als ook in Rotterdam aandacht voor schoon water..
Gehandicapten
Daarnaast stellen wij ons als stichting ten doel de emancipatie en integratie te bevorderen van mensen met een handicap door elke laatste vrijdag van de maand samen met de Rotterdam Swimming Ambassadors gratis G-Zwemmen aan te bieden aan mensen met een handicap met als doel dat personen met een lichamelijke en/of geestelijk handicap tijdens deze maandelijkse G-Zwemmen bijeenkomsten op een systematische wijze gestructureerd de zwemsport kunnen beoefenen. Niet zonder resultaat want het afgelopen jaar hebben twee gehandicapten het Rondje Noordereiland (3 km) en één gehandicapte het Rondje KNSM Eiland (5 km) gezwommen.
Internationaal
Onze activiteiten stoppen echter niet bij onze landsgrenzen zo verzamelen wij voor The Pink Whale zwemspullen in voor (gehandicapte) kinderen en hun ouders in niet-Westerse landen opdat ook zij goed en veilig in schoon water kunnen leren zwemmen. Dit jaar hebben wij 40 kilo aan zwembandjes, broekjes, handdoeken, brillen, etc verzameld.

Partners
De Nationale Wereldgehandicaptendag wordt dit jaar mede mogelijk gemaakt door:
– Sociale Zaken en Werkgelegenheid Rotterdam
– Rotterdam Topsport
– Sport en Recreatie Rotterdam
– Recreatiecentrum Oostervant
– SportMee Rotterdam
– Rotterdam Swimming Ambassadors

Noot voor redactie:
Op www.wereldgehandicaptendag.nl/pers vindt u een persbericht met daarin verwijzingen naar de deelnemers aan het Debat en de partners tijdens het Duel en het Diner. Verder kunt u hier ook publicaties en foto’s vinden tav de Nationale Wereldgehandicaptendag 2008.

Contact

Erik Van Loon
Stichting Aquarius – 2e Nationale Wereldgehandicaptendag

(+31) 85 785 5403 (€ 0,10 p/m)
(+31)63 826 5666 (mobiel nummer)

info@wereldgehandicaptendag.nl

www.wereldgehandicaptendag.nl

49 antwoorden

Reacties zijn gesloten.