Burgers, organisaties, verenigingen, ondernemingen, etc activeren

42e UN - International Day Of Persons With Disabilities

U kunt burgers, organisaties, verenigingen, ondernemingen, etc activeren door hen in een vroeg stadium te vragen wat doet u eigenlijk op 3/12 – Wereld Gehandicapten Dag.

Vervolgens kunt u hen vragen iets te organiseren op het gebied van:
– Werk en Inkomen
– Sport en Vrije Tijd
– Natuur en Milieu
– Kunst en Cultuur
Via www.wereldgehandicaptendag.nl/doe-mee kunnen deze organisaties vervolgens de activiteiten aanmelden.

Nationale
Gemeenten die samen met ons de Nationale Wereld Gehandicapten Dag willen organiseren kunnen tot 1 maart contact opnemen met Stichting Gdag. Na ontvangst van alle voorstellen zal eind Maart vervolgens besloten worden welke gemeente in 2015 de 8e Nationale Wereld Gehandicapten Dag mag organiseren.

Regionale
Gemeenten die alleen regionale activiteiten willen organiseren kunnen ons daarbij hun hulp vragen. Men kan ons hulp invragen voor het volgende:
– € 250 Voor € 250,- zullen wij tenminste 25 organisaties (varierend van kerken, sportverenigingen, winkeliersverenigingen, etc) per email aanschrijven en bellen met de vraag of zij iets op Wereld Gehandicapten Dag organiseren. Wij vragen hiervoor per gemeente ons de meest recente gemeentegids toe te sturen en zullen na afloop hiervan een gedetailleerd verslag sturen. Verder krijgen de gemeente een regelvermelding in het programmaboek waarvan er ten minste 100 op maximaal 4 verschillende plaatsten in de desbetreffende gemeente worden verspreid.
– € 500 Voor gemeenten die de Wereld Gehandicapten Dag met € 500,- ondersteunen benaderen (mailen, telefoneren en doen wij verslag) wij 50 organisaties aan de hand van de meest recente gemeentegids. Verder vermelden wij de naam en logo van deze gemeente in het programmaboek. Bovendien krijgt men een aparte pagina op www.wereldgehandicaptendag.nl en garanderen wij tenminste één activiteit. Desnoods organiseren wij deze zelf.
– € 1000 Voor gemeenten die deze dag met maar liefst € 1.000,- ondersteunen, spreken wij af met een ambtenaar, benaderen (mailen en telefoneren en doen wij verslag) wij samen met hem of haar 50 organisaties. Verder plaatsen wij de naam en logo van de gemeente in het groot in het programmaboek. Bovendien krijgt men een aparte pagina op www.wereldgehandicaptendag.nl, garanderen wij tenminste één activiteit en voor gemeenten met meer dan 1 activiteiten worden al deze activiteiten per gemeente kort opgesomd op onze landelijke poster.
LET OP! Indien meer dan 40 steden de Wereld Gehandicapten Dag met € 1.000 ondersteunen plaatsen wij bovendien een landelijke advertentie in het Trouw. Lukt dit niet dan vermelden wij al deze gemeente roulerend hun naam en logo op de openingspagina van onze website.