Welkom

42e UN - International Day Of Persons With Disabilities

Ik heet u, vrijwilligers, deelnemers en sponsoren in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en al die andere plaatsen in Nederland waarvan wij bij het ter printen gaan van dit programmaboek nog niet wisten van harte welkom op de Wereldgehandicaptendag 2014.

Samen met jullie vragen wij op de door de United Nations uitgeroepen International Day Of Persons With Disabilities vanuit Nederland aandacht voor de positie van gehandicapten in Europa en de rest van de wereld.

15% (= 70 miljoen) van de EU-bevolking heeft momenteel een handicap en in artikel 26 van het Europees Handvest van de grondrechten erkent de Unie het recht van gehandicapten op “maatregelen die beogen hun zelfstandigheid, hun maatschappelijke en beroepsintegratie en hun deelname aan het gemeenschapsleven te bewerkstelligen”.

Gehandicapten hebben tenslotte dezelfde rechten als andere EU-burgers. De EU erkent dat om die rechten te waarborgen de talrijke vraagstukken die handicaps met zich meebrengen speciale aandacht verdienen. Met als doel dat gehandicapten volwaardige burgers kunnen zijn, met alle taken en verantwoordelijkheden van dien, en dat zij dezelfde individuele keuzes kunnen maken en evenveel zeggenschap over hun leven kunnen hebben als personen zonder handicap.

Let’s able together,

Erik Van Loon
Stichting Gdag – 7e Wereld Gehandicapten Dag

p.s. wij hebben de Wereldgehandicaptendag in 2008 het predikaat Nationaal gegeven. Omdat wij als enige organisatie in Nederland dat jaar aandacht besteden aan de positie van gehandicapten op de UN – International Day Of Persons With Disabilities en anderszijds omdat wij hopen dat ons initiatief zo meer aandacht krijgt en net als de Autoloze Zondag en de Wereldaidsdag de komende jaren in meer en meer Nederlandse plaatsen navolging gaat krijgen.

48 antwoorden

  1. 702 gay chat schreef:

    free gay chat room by zip code https://gaychatcams.net/

  2. professional college paper writers https://essaybuypaper.com/

Reacties zijn gesloten.